Wat we doen voor sporters

Wat we doen clubs en bonden

Wat we doen voor trainers en coaches

Wat we doen

voor clubs en bonden

Plezier in sport.

Dat vinden wij het allerbelangrijkste. Wij geloven dat leervermogen en plezier het fundament vormen voor prestaties; in de sport én daarbuiten, voor vandaag én morgen. En onze ervaringen leren dat we de uitstroom daarmee verlagen, sporters helpen bij hun ontwikkeling en er duurzamer en met meer plezier gepresteerd wordt. Samen creëren we een sportcultuur waarin iedereen met passie bezig is met de sport, en waar plezier in presteren hand in hand gaan. Maar hoe geven we daar in de praktijk invulling aan? Dit doen we door samen verschillende fases te doorlopen:

Stap 1

De voorbeschouwing

Dit is een korte, maar essentiële fase in de aanpak van YAAP. Hierin onderzoeken we samen waarin winst te behalen is op het gebied van plezier en talentontwikkeling. Dit doen we op verschillende niveaus:

^
Sportassessment
 • Deze scan geeft inzicht in het welzijn en de stressfactoren van sporters
^
Observaties
 • YAAP neemt een kijkje in de sportpraktijk binnen de organisatie
^
Interviews
 • YAAP gaat in gesprek met sporters, trainers, bestuursleden en/of ouders
^
Rapportage
 • YAAP maakt een rapport met bevindingen en aanbevelingen voor de implementatiefase
^
Doelstelling
 • Samen bepalen we de speerpunten en doelen voor de samenwerking

Stap 2

De Wedstrijd

In deze fase gaan de handen uit de mouwen. YAAP zet de expertise uit de sportpsychologie op verschillende manieren in, op alle lagen van de organisatie. Dit bestaat uit:

^
Advies
 • YAAP ondersteunt bij het maken en uitvoeren van beleid op talentontwikkeling en sportklimaat
^
Kennisdeling
^
Intervisie
 • YAAP organiseert bijeenkomsten voor trainers en/of ouders met als doel de begeleiding van jonge sporters te optimaliseren
^
Individueel
 • YAAP biedt 1-op-1 ontwikkeltrajecten voor sporters en coaches om het sportklimaat neer te zetten wat we nastreven

Stap 3

de Nabeschouwing

Na afloop van een project volgt er een evaluatiefase, waarin wordt bepaald welk effect de samenwerking met YAAP heeft gehad.

^
Hermeting
 • Het sportassessment wordt weer afgenomen bij de sporters
^
Eindrapportage
 • YAAP stelt een eindrapport op van uitgevoerde werkzaamheden en effecten hiervan
^
Evaluatie
 • Er volgt een evaluatie van dit rapport met aanbevelingen voor de toekomst

Benieuwd wat YAAP voor jouw organisatie kan betekenen?

Supporters van YAAP