Na afloop van een project volgt er een evaluatiefase, waarin wordt bepaald welk effect de samenwerking met YAAP heeft gehad.

 

– Hermeting: Het sportassessment wordt weer afgenomen bij de sporters

 

– Eindrapportage: YAAP stelt een eindrapport op van uitgevoerde werkzaamheden en effecten hiervan.

 

– Evaluatie: Er volgt een evaluatie van dit rapport met aanbevelingen voor de toekomst